ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแห(หน้าวัดปลดสัตว์)
ซ่อมแซมสายไฟแรงสูงบริเวณหน้าวัดปลดสัตว์
13/02/2562 09:00
13/02/2562 13:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด