ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปางผึ้ง หมู่ 6 ตำบลเวียง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูง ตั้งแต่ ปางทางบ้านปางผึ้ง ถึง ปลายสาย (ตามแผนผังแนบ)
14/09/2562 09:00
14/09/2562 12:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ