ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านต้าย คำบอน หนองไผ่ นาดินจี่ หนองไผ่ คำสะอาด ดงจันทู ปลวก คำนาดี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสาย เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่าย
22/09/2563 09:00
22/09/2563 17:00
กฟจ.สกลนคร
0819743637
วัชรพงษ์ คำสมัคร
ลำดับดาวน์โหลด