ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านริมขาน ตำบลดอนเปา
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณบ้านริมขาน ตำบลดอนเปา แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5331-1300 ช่างผู้ควบคุมงาน คุณปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 061-685-1557 หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับทันที ( ทั้งนี้หากสภาพอากาศมีฝนตกในวันที่แจ้งดับกระแสไฟฟ้า จะขอยกเลิกดับไฟในเวลาดังกล่าว )
07/11/2563 09:00
07/11/2563 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ