ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ตำบลดูน อ.กันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์ทางเข้าบ้านคำเนียม บ้านเกาะแก้ว หน้าโรงสีจงเจริญ ตามหมายเลขงาน I-63-E-KTMNE.MS.2010
01/07/2563 09:00
01/07/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด