ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อเจ๊ก ถึง บ้านหนองหิน
กฟอ.บ้านโป่งจะทำการดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านบ่อเจ๊ก ถึง บ้านหนองหิน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 - 16.30 น.
19/05/2562 08:30
19/05/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area