ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร 1 ต้น
04/07/2564 08:30
04/07/2564 12:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
นายคุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟทำงาน