ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกหนองงูเหลือม ถึง ปากทางบ้านหนองเต่ากล
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้าย SF6 KTR8S-07
27/09/2562 09:00
27/09/2562 16:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด