ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณท้ายซอยแสงชูโต 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานปักเสา ขนาด 9 ม.จำนวน 3 ต้น,สับเปลี่ยนสายแรงต่ำ ระยะทาง 400 ม.
18/06/2562 09:00
18/06/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด