ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนหน้าวัดใหม่ราษฎร์นุกุลถึงสะพานปั๊มน้ำมันชัชวาล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวถนนหน้าวัดใหม่ราษฎร์นุกุลถึงสะพานปั๊มน้ำมันชัชวาล คลองโชคกาญจนาหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้วและหมู่ที่3,6 ตำบลหนองบัว โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ถนนข้างโรงพยาบาลตั้งแต่สะพานข้ามคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว,หน้าที่ทำการไปรษณีย์ร้านค้าแนวถนน-ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงรงค์,สามแยกวัดใหม่ราษฎร์นุกุล,ซอยทีโอที,กศน.บ้านแพ้ว,สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว,โรงเรียนไทยรัฐวิทยาถึงเชิงสะพานบ้านกำนันใช้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว
2. ตั้งแต่สะพานคลองโชคกาญจนา,ชุมชนคลองตาไป๊,ร้านตาเล็กโต๊ะจีน,ถึงแยกศาลาเข้าซอยกำนันใช้ซอย 1 หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองบัว
09/11/2562 08:30
09/11/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
19Nov2019