ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำอ้อมถึงบ้านธาตุ ม.12
ปักเสาแซมไลน์ ขนาด 14.30 ม. เพื่อติดตั้ง SF6 ไทร์ไลน์ฟีดเดอร์ 1 กับ F4
29/05/2563 09:00
29/05/2563 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0803381637
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด