ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดอุโมงค์ ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
11/07/2564 09:00
11/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด