ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านข้าวแกงใต้ถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านรุ่งเรืองควอลิตี้เฮ้าส์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ระบบ 115 เควี
05/10/2564 08:30
05/10/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด