ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าโจด หมู่ 4, บ้านโคกตาดทอง หมู่ 5, โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด, โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง และ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ปักเสาแซมไลน์ รื้อถอนสายแรงสูง พาดสายเคเบิ้ลแรงสูง บริเวณ บ้านป่าโจด ในการดำเนินการครั้งนี้มี ความจำเป็นที่จะต้องดับไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
09/11/2563 09:00
09/11/2563 16:00
กฟอ.พังโคน
042-772402
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านปาโจด