ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง บริเวณ ถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก ทำให้ไฟดับในบริเวณ ดังนี้
- บริเวณปาก ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 33
- ภายใน ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 22
- หมู่บ้านรัตนากรณ์
- ซอยเขาพงพราน (ทั้งหมด)
- ซอยเขาพงเสือ (ทั้งหมด)
ในวัน อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 17.00 น.
19/05/2564 15:36
19/05/2564 15:36
กฟจ.ชลบุรี
038054713-4
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟดับ