ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 8 เหนือ
ดับไฟ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
16/06/2562 08:00
16/06/2562 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ