ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สวนอิ่มใจ ถึง ตรงข้างถ้ำปลา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายและรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเชื่อเข้ากับระบบวงจรที่สร้างใหม่ บริเวณ สวนอิ่มใจ บ้านผาแดง บ้านพักอาศัยข้างป้อมตำรวจถ้ำปลาถึงฝั่งตรงข้าม รร.บ้านห้วยผา ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
08/08/2565 08:00
08/08/2565 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด