ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน่วยกู้ภัยเกาะช้าง บ้านไชยเชษฐ์ ถึง ป้อมตำรวจบ้านไชยเชษฐ์ อำเภอเกาะช้าง
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ต้น
28/02/2563 09:00
28/02/2563 17:00
กฟอ.เกาะช้าง
0819404647
มานพ แสงจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด