ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงซอยนารถมนตเสวี4 (สนามกีฬาในร่ม อบจ.)
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงซอยนารถมนตเสวี4 (สนามกีฬาในร่ม อบจ.)
24/10/2563 09:00
24/10/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด