ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยจามเทวี ถ สุขสัญจร บ้านสันทรายต้นกอก ต สันผีเสื้อ
ดับไฟ เปลี่ยนสาย อุปกรณ์แรงต่ำในระบบจำหน่าย
21/05/2565 09:00
21/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี