ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยซัน ม.7,บ.วังรู ม.1
ดับไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/01/2565 09:00
15/01/2565 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056912119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด