ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสี่แยกเก็ตโฮ่ ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม ซอยชุมชุนเก็ตโฮ่ ๑-๖ , ซอยกะทู้ ๑ , บริเวณโรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ , บริเวณสวนสาธารณะเก็ตโฮ่ , ซอยกะทู้ ๒ , บริเวณตลาดสดกะทู้ ,หมู่บ้านอนุภาษกอล์ฟวิวบางส่วน ถึงบริเวณสี่แยกกะทู้
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณสี่แยกเก็ตโฮ่ ไปตามแนวถนนวิชิตสงคราม ซอยชุมชุนเก็ตโฮ่ ๑-๖ , ซอยกะทู้ ๑ , บริเวณโรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ , บริเวณสวนสาธารณะเก็ตโฮ่ , ซอยกะทู้ ๒ , บริเวณตลาดสดกะทู้ ,หมู่บ้านอนุภาษกอล์ฟวิวบางส่วน ถึงบริเวณสี่แยกกะทู้
18/02/2563 09:00
18/02/2563 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
118022020