ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA1S-12 ถึง BUA1R-02 ถึง DDE ก่อน บ.ถ้ำเจริญ (18.2186618 , 103.500125)
ดับไฟปฏิบัติงานพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดขนาด 185 ต.มม.
1.ดับไฟเวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านคำตะเลาะ , บ้านโนนเค็ง , บ้านนาวงซุ่ม , บ้านโนนสะแบง , บ้านหนองสวรรค์ , โรงเรียนโนนคำพิทยาคม , โรงเรียนคำเตาะเลาะ , โรงเรียนโนนเค็ง , โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ , บ้านห้วยสะอาด , บ้านศรีนาวา , โรงงานยางพารา (ไม่ทราบชื่อ)
2.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านถ้ำเจริญ , บ้านโนนสว่าง , องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
22/05/2563 07:00
22/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด