ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านวีวิลเลจ 2
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ( บำรุงรักษาหม้อแปลง )
18/05/2562 08:30
18/05/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง