ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยก F09 NOA9R-02 บ้านแดงน้อง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. รื้่อถอนสาย ACSE50 = 500 ม.
2. พาดสาย 185 SAC = 500 ม.
19/12/2561 09:00
19/12/2561 16:00
กฟอ.บ้านฝาง
084-7905294
สุริยันต์ คำภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ