ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านจัดสรรไพศาล ห้าแยก
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณ -หมู่บ้านจัดสรรไพศาล ห้าแยก
25/09/2564 09:00
25/09/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1