ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(วัดบางหลวง-ท่ารถบางหลวง) ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด
26/03/2563 09:00
26/03/2563 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด