ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 7 ซอยวัดอัมพวัน ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไขเสาแรงสูงหัก
11/06/2562 09:00
11/06/2562 15:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด