ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 บ.ปลายคลอง ,ม.6(บางส่วน)ซ.บนไร่, ม.7 บ.ควนพุน ซ.สุดสวย ต.ชัยบุรี
เพื่อตัดต้นไม้และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
06/05/2565 09:00
06/05/2565 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง
ลำดับดาวน์โหลด