ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกบ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ดับไปเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูงออกจากพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนของกรมทางหลวง บริเวณสามแยกบ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง.จ.อุดรธานี บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับมีดังนี้
1.บ้านเหล่าอุดม 2. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 3.บ้านทรายมูล 4.บ้านจันทน์
29/07/2564 09:00
29/07/2564 16:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด