ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองพงศ์ , วัดหนองพงศ์ , บ.หนองแก (เฉพาะกลุ่มหน้าวัดหนองแก) , บ.ป่าแดงเหนือ , วัดห้วยเกตุเกษม (ป่าแดงเหนือ) , บ.ป่าแดงใต้ , วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปักเสาพาดสายแรงสูง สายบ้านหนองพงศ์ - บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทางการไฟฟ้าฯ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน-เวลา ดับไฟปฏิบัติงาน
- วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาดับไฟ 08.30 – 16.30 น.
พื้นที่ไฟฟ้าดับ
- บ.หนองพงศ์ , วัดหนองพงศ์
- บ.หนองแก (เฉพาะกลุ่มหน้าวัดหนองแก)
- บ.ป่าแดงเหนือ , วัดห้วยเกตุเกษม (ป่าแดงเหนือ)
- บ.ป่าแดงใต้ , วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้)
- สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม
- โรงเรียนวัดป่าแดง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าฯ จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ให้รับทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป
25/02/2564 08:00
25/02/2564 17:00
กฟอ.ตะพานหิน
056622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1***