ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าจักร
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (ปักเสาแรงสูงเพื่อเปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) ตั้งแต่บริเวณ ตรงข้ามลำพูนธนวัฒน์ - สะพานท่าจักร ถ.1033 ท่าจักร - แยกป่าห้า ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
09/07/2565 08:00
09/07/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด