ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าวัดบางตะคอย ถึง ปาก ซอยวัดซอยวัดปากบ่อ [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV
22/11/2563 08:00
22/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด