ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณ ด้านทิศเหนือของวัดประโชติการาม หมู่ 3 ถึงหมู่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่บริเวณ ด้านทิศเหนือของวัดประโชติการาม หมู่ 3 ถึงหมู่ 5 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา
01/10/2564 09:00
01/10/2564 15:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ