ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่ ซ.เรืองกูล ถึง แยกหน้าวัดม่วงค่อม ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาแรงสูงกีดขวางทางเข้า - ออก ผู้ใช้ไฟ
31/05/2565 09:00
31/05/2565 14:00
กฟจ.สงขลา
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ