ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน
ขอดับไฟเพื่อทำการจั๊มสายไฟแรงสูง ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน
22/02/2562 11:00
22/02/2562 13:00
กฟอ.ท่าเรือ
035-341210
ดิเรก ตันเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด