ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทองมากฝั่ง มหาลัยฯ กีฬาฯ ถึง หน้าโรงปูน69
ปักเสา/ถอนเสาแรงสูง
13/09/2564 08:00
13/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด