ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนราษฎร์บำรุง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1.ย้ายจุดติดตั้ง Drop Out Fuse จำนวน 3ชุด
2.ปักเสาแซมไลน์ เสาขนาด 12 เมตร จำนวน 1ต้น
3.รื้อถอนเสาแรงต่ำขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
13/02/2562 08:00
13/02/2562 13:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470374
อัสดางค์ มั่งคั่ง
ลำดับดาวน์โหลด