ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวัวข้อง ถึง บ้านเชียงพิณ ถนน อุดร มุ่งหน้าไป กุดจับ (ฝั่งซ้าย) ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
02/12/2564 09:00
02/12/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด