ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เด็กเล็ก) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เด็กเล็ก) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
15/01/2565 09:00
15/01/2565 13:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ