ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสัน ม.9 ต.ท่าจำปี ถึง ปลายสาย
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกร์ป้องกันนกของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายแรงสูง
14/01/2565 13:00
14/01/2565 16:00
กฟจ.พะเยา
0648167546
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด