ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองจอกวังกำเเพง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเปลื่ยนลูกถ้วยไฟฟ้าเเรงสูง
09/04/2563 08:30
09/04/2563 16:30
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับกระแสไฟฟ้า