ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ชุมชนบ้านบุ่งยาง ม.4,8,11,12 ต.วัดป่า (บางส่วน)
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
09/05/2565 15:20
09/05/2565 16:20
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด