ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหล่า ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุดร1 ขยายแนวเขตถนน ทางหลวงหมายเลข 210 รวมแยกทางหลวงหมายเลข 2313
(บริเวณ สามแยก บ.เหล่านาดี ไป อ.หนองแสง)
12/02/2561 09:00
12/02/2561 16:00
กฟจ.อุดรธานี
ผู้ควมคุมงาน 095-1693593
จีระ บัวทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ