ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าปั้ม ปตท. ถึง อาคารพาณิชย์โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงต่ำชุดเก่า และย้ายมิเตอร์เข้าระบบจำหน่ายแรงต่ำใหม่ บริเวณช่วงหน้าปั้ม ปตท. ถึง บริเวณอาคารพาณิชย์โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถึง บริเวณอาคารพาณิชย์โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า ในวันที่ 22 และ 24 ธันวาคม 2564 ดังแสดงในรูปภาพ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
22/12/2564 08:30
24/12/2564 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ