ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเคียนเหนือ บ้านโป่งขาม บ้านห้วยบง บ้านป่ากว๋าว บ้านสันหมื่นเเก้ว บ้านโป่งขาม ฝั่งทิศตะวันตก
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ที่ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง 22,000 โวลท์
บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1 , บ้านโป่งขาม ม.10 , บ้านห้วยบง ม.17 เเละ ม.18 ,บ้านป่ากว๋าว ม.13 , บ้านสันหมื่นเเก้ว ม.10 ฝั่งทิศตะวันตก วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
17/06/2564 09:00
17/06/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0823867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติขอดับไฟ