ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณป้อมสายตรวจนิคมทุ่งโพธ์ทะแล ถึง บ.สระสิงโต ต.นิคมทุ่งโพธิ์ ทะแล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สัปเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า เพิ่มอุปกรณ์
16/09/2564 09:00
16/09/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด