ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงคำ บ้านม่วงไข่(บางส่วน) ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง รื้อถอนเสาแรงสูง ขนาด 14.00 ม. ปักเสาใหม่ ขนาด 14.30 ม. จำนวน 19 ต้น บริเวณบ้านม่วงคำ ถึงบ้านดง-ม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
25/11/2562 08:00
25/11/2562 17:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด