ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เซ็นทรัล ถึง แยกศรีชุม บ้านเขลางค์นิเวศ
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพิ่มวงจรไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยง สถานีไฟฟ้าลำปาง 1และสถานีลำปาง 3

พื้นที่ได้รับผลกระทบ
1. ผู้ใช้ไฟถนนลำปาง-เกาะคา ตั้งแต่แยกรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ถึง แยกศรีชุม ฝั่งเซ็นทรัล
2. บ้านเขลางค์นิเวศ บ้านคำหวาน
21/11/2562 09:00
21/11/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ