ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.ศรีบุญเรือง
ดับไฟปฏิบัติงานตามแผนงาน
สถานที่ไฟฟ้าดับ บ้านสวนสวรรค์
23/03/2561 09:00
23/03/2561 18:00
กฟจ.หนองบัวลำภู
042354060
ธีรพงษ์ กงไกร
ลำดับดาวน์โหลด